Cautare in web site:
Abonare la newsletter:
Schitul Vovidenia :: Player audio :: Schitul Vovidenia :: Player audio ::
 
Cugetări despre Dumnezeu

•  Dumnezeu nu poate fi cuprins de mintea umană; dacă ar fi cuprins, n-ar mai fi Dumnezeu.
(Evagrie Ponticul)

•  Dumnezeu poate fi iubit, dar nu gândit. Poate fi prins şi apropiat prin iubire, dar niciodată prin gândire.
(Norul Necunoştinţei)

•  Tocmai neputinţa de a-L înţelege în toată întregimea Lui este aceea care ne face să-L înţelegem pe Dumnezeu în toată mareţia Sa.
(Tertulian)

•  Dumnezeu este în afara tuturor, nerămânând în afară; este în toate, dar necuprins de ele; este mai presus de toate, fără înălţare; este mai jos de toate, fără coborâre; este în toate şi, totodată, deasupra tuturor.
(Fericitul Augustin)

•  Dacă n-ar fi un singur Dumnezeu, n-ar fi Dumnezeu.
(Sfântul Efrem Sirul)

•  Cunoaştem firea divină prin lucrările Sale.
(Sfântul Vasile cel Mare)

•  Dumnezeu poate câte vrea, dar nu vrea câte poate.
(Sfântul Ioan Damaschin)

•  Dumnezeu este Raţiune şi pricina întregii mişcări neîncetate şi toate raţiunile îşi au în El stabilitatea neclintită şi dinamismul fără de sfârşit.
(Nichita Stithatul)

•  Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui bine.
(Sfântul Marcu Ascetul)

•  În Sine, Dumnezeu este Gândire necunoscută, Cuvânt negrăit şi Viaţă necuprinsă.
(Sfântul Maxim Marturisitorul)

•  Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cărui margini nu sunt nicăieri, iar al cărui centru este pretutindeni.
(Fericitul Augustin)

 
               
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de
Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.