Cautare in web site:
Abonare la newsletter:
Schitul Vovidenia :: Player audio :: Schitul Vovidenia :: Player audio ::
 
Câteva posibile trasee turistice din zonă

1. Târgu Neamţ - Dl. Pleşu/râul Neamţ (Ozana) - Cetatea Neamţului, muzeul Mesteşugurilor, Bisericile "Sf. Dumitru-Domnească" (1634, ctitor Vasile Lupu) şi "Sf. Gheorghe" (1808), casa memoriala a poetei Veronica Micle;

2. Târgu Neamţ, sat Humuleşti - Casa memorială Ion Creangă, drumeţii spre mănăstirile: Agapia, Văratec, Neamţ, Horaiţa;

3. Comuna Pipirig - Munţii Stânişoarei - Dl. Pleşu/râul Neamţ - Biserica din lemn "Sf. Nicolae"-1801, Schitul "Schimbarea la Faţă - Icoana Nouă" , Schitul "Sf. Antonie cel Mare - Icoana Veche" - traiste populare, pielărie şi cojocărit - Smaranda Creangă (mama scriitorului Ion Creangă);

4. Pipirig, sat Boboieşti - Munţii Stânişoarei - Masivul Bivolu (1529 m) - Dl. Pleşu/râul Neamţ - Biserica din lemn "Sf. Vasile";

5. Vânători Neamţ - Munţii Stânişoarei - Dl. Pleşu/râul Neamţ (Ozana) şi râul Secu la confluenţa cu râul Nemţisor - Schitul "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, Sf. Spiridon - Vovidenia" - vestigii aşezare Cultura Cucuteni cu inventar, muzeu memorial "Mihail Sadoveanu", Schitul "Sf. Ap. Petru şi Pavel - Branişte", Schitul "Sf. Daniil Sihastrul - Râpa lui Coroi" hramuri: "Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul, Acoperământul Maicii Domnului", Schit "Buna Vestire - Nifon", Mănăstirea "Tăierea Capului Sf. Ioan Botezatorul - Secu"/râul Secu Biserica - muzeu de artă, Schitul "Sf. Ilie - Tăciunele";

6. Vânători Neamţ - Munţii Stânişoarei - Dl. Pleşu/râul Neamţ (Ozana) - Schit "Sf. Ioan cel Nou de la Suceava" Bolniţa/Biserica Bătrânilor, Schit "Înălţarea Sfintei Cruci - Poiana lui Ioan";

7. Vânători Neamţ - Munţii Stânişoarei - Dl. Pleşu/râul Neamţ (Ozana) - Mănăstirea "Înălţarea Domnului - Neamţ".

Schit "Pocrov" (M) 1702 hram "Inaltarea Domnului", Manastirea "Sihastria" (M) 1740 hram "Nasterea Maicii Domnului" (cazare), Schitul "Sf. Stefan cel Mare si Sfant - Carbuna" (M) 2001.

Paraclise sec.16, Schit "Sihla" (M) din 1741 cu biserica din lemn de brad aflată sub o stânca (la 6 km de Man. "Sihăstria") hramuri: "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul, Schimbarea la Faţa" şi Peştera "Cuvioasa Teodora" 1710.
 
               
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de
Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.