Cautare in web site:
Abonare la newsletter:
Schitul Vovidenia :: Player audio :: Schitul Vovidenia :: Player audio ::
 
1649 - episcopul catolic Marcus Pandinus, venit într-o vizită în zonă afirmă că "pădurile şi prăpăstiile din preajma Mănăstirii Neamţ foiau de mulţimea sihaştrilor";

1686-1696 - a avut loc un mare exod al călugărilor nemţeni datorat în primul rând expediţiei regelui polon Ioan Sobieţki, care a tulburat viaţa tihnită a mănăstirii. Mulţi dintre cei plecaţi din mănăstire îşi găsesc loc în modestele chilii de lemn şi pământ situate în preajma Schitului Vovidenia;

1700 - este consemnată existenţa schitului zis "Slătiorul", după numele pârâiaşului cu apă sărată ce curge pe alături; vechea biserică, cu hramul "Sfântul Ierarh Spiridon" a fost construită de familia unor boieri numiţi Gosan; data zidirii acestei biserici nu este cunoscută cu exactitate, dar se ştie că fost construită înainte de anul 1700 deoarece câţiva ani mai târziu aici îşi făcea ucenicia Ioanichie, viitorul episcop de Roman;

1748-1749 - la Schitul Slătiorul a mai fost ridicată o biserică, tot din lemn de către proaspătul episcop de Roman Ioanichie, drept recunoştinţă pentru locul uceniciei sale;

21 noiembrie 1749 - noua biserică cu hramul "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" ("Vovidenia") a fost sfinţită de însuşi Episcopul Ioanichie; vechea biserică n-a fost dărâmată, ea s-a păstrat, iar cea nouă a fost construită lângă ea;

15 august 1751 - episcopul Ioanichie închină schitul Mănăstirii Neamţ;

1790 - banul Atanasie (Tănase) Gosan văzând că vechiul locaş se şubrezise din pricina vechimii, îl reclădeşte tot din lemn, păstrându-i hramul, "Sfântul Ierarh Spiridon";

1849-1857 - în vremea stareţului Neonil, la Vovidenia începe construirea unei noi biserici măreţe, cu cinci turle, dintre care patru pe părţi şi una centrală, construită pe locul vechii biserici a lui Ioanichie;

28 septembrie 1857 - noua biserică din piatră este sfinţită de către arhiereul Marchian Folescu;

1968-1969 - se face pictura interiorului bisericii mari de către pictorul Constantin Călinescu, ajutat de soţia sa Elena şi de elevul său, Dumitru Gabor, pictură ce poate fi admirată şi astăzi; este realizată în tehnica tempera, este foarte caldă, având culori foarte îmbietoare, ceea ce face ca atmosfera din biserică să fie una potrivită pentru interiorizare, pentru rugăciune;

1970-1980 - a fost construit paraclisul schitului cu hramul "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena";

1998-1999 - s-a construit un nou corp de chilii cu parter şi etaj, cu o bucătarie şi trapeză;

2000 - s-a consolidat egumenia şi i s-a adăugat un etaj.

2007 - s-a extins paraclisul și s-au făcut lucrări de modernizare a corpului de chilii din arhondaric;

2008 - lucrări de amenajare a etajului clădirii egumenești în vederea funcționării unor camere pentru cazarea pelerinilor;

2009-2012 - reparații la exteriorul bisericii, zugrăvirea bisericii în exterior, vopsirea acoperișului, pavarea cu piatra de carieră a scărilor și aleilor de beton din curtea bisericii in interior, lucrări de restaurare a catapetesmei, schimbarea dușumelelor, montarea unui sistem de încălzire modern;

2012 - lucrări la ansamblu de piatră de la intrarea în schit;


 
               
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de
Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.