Cautare in web site:
Abonare la newsletter:
Schitul Vovidenia :: Player audio :: Schitul Vovidenia :: Player audio ::
 
Catapeteasma din biserica mare a schitului este din vremea episcopului Ioanichie al Romanului, provine de la biserica ctitorită de el, este foarte bine păstrată şi are o mare valoare istorică. Se pare că această catapeteasmă a fost realizată în atelierele Mănăstirii Neamţ, vestite în vremea aceea pentru măiestria meşterilor monahi. Mai târziu câteva din icoanele catapetesmei au fost îmbrăcate cu metal preţios şi s-au făcut câteva inscripţii pe acoperămintele metalice:


1. Icoană praznicală "Intrarea Maicii Domnului în Biserică": "Această sfântă icoană, s-au ferecat precum se vede pentru schitul Vovidenia a sfintei Mănăstiri Neamţul prin sârguinţa ieromonahului Andronic cu cheltuiala iubitorilor de podoabă a casei lui Dumnezeu, 1857";

2. Icoana mică a hramului are înscris pe ea anul 1847;

3. Icoana Mântuitorului Iisus Hristos: "Această icoană a Mântuitorului din tâmpla schitului Vovidenia-Neamţ s-a îmbrăcat cu argint de Ieroschimonahul Gurie Vasiliu pentru pomenirea sa, anul 1887 luna iunie 16";

4. Icoana Maicii Domnului: "La ferecatul acestei sfinte icoane au dat 100 galbeni schimonahul Isidor Şoimescu, iar neajunsul s-au dat de alţi părinţi care sunt trecuţi anume în pomelnicul ctitorilor schitului, 1860";

5. Icoana Maicii Domnului din iconostasul sculptat în lemn de stejar are însemnarea: "S-au îmbrăcat de monahul Clionic Roşu şi ieromonahul şi duhovnic Cosma Bere anul 1923, Gh. Opincaru argintar";

6. Icoana mică de la icoana împărătească a Maicii Domnului, are înscris pe ea anul 1842 şi este cea mai veche icoană îmbrăcată.

Mai există la Vovidenia icoane praznicale mici pictate în secolul al XIX-lea şi îmbrăcate tot atunci în argint. Multe din ele s-au făcut din agoniseala unor părinţi din Mănăstirea Neamţ ori din Schitul Vovidenia.

Astfel de icoane sunt icoana ce reprezintă Învierea Mântuitorului (1858), o altă icoană a hramului, o icoană a Sfintei Treimi şi altele.

Se cuvine să amintim şi de o icoană cu Învierea Mântuitorului pictată pe lemn, având o părticică de Sfinte Moaşte în ea. Pe verso are o inscripţie în limba greacă. Icoana a fost dăruită de patriarhul Ierusalimului Gherasim la 8 iulie 1891.


Aşadar la Schitul Vovidenia se păstrează câteva icoane vechi de cult îmbrăcate în argint şi un număr însemnat de tipărituri vechi care mărturisesc împreună despre existenţa unei active vieţi bisericeşti trăită în această aşezare monahală. Multe din obiectele preţioase de care am amintit poartă numele unor monahi încrustate pe ele, altele sunt fără însemnări, cele mai multe au ieşit din atelierele de pe atunci ale Mănăstirii Neamţ, fiind bine realizate, cu mult gust şi discreţie.


Deşi nu se poate compara cu patrimoniul altor mănăstiri care s-au bucurat în trecut de mai multe danii din partea domnilor şi a ierarhilor, Schitul Vovidenia păstrează aceste obiecte ca un semn văzut al generaţiilor care au trecut, dar şi ca mărturii despre preocuparea pentru frumos a călugărilor care le-au realizat.

 
               
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de
Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.